Intenso Teknikrekrytering Icon

Intenso Teknikrekrytering

INTENSO TEKNIKREKRYTERING AB

Joined Shaykn in Dec 2021

Recruitment & Staffing company in Göteborg, Sweden


Intenso Teknikrekrytering är specialiserade på rekrytering och search av chefer och specialister inom teknik och it.

Endorsed by

Company Information

Klippan 1a. 41451 Göteborg Sweden
Mattias Lyckberg